Kancelaria koncentruje się na reprezentowaniu klientów w sprawach sądowych i administracyjnych, a także na doradzaniu przedsiębiorcom i osobom fizycznym.

Nasz zespół z zaangażowaniem analizuje i prowadzi sprawy klientów, w tym także sprawy skomplikowane i nieszablonowe.

Zespół kancelarii z powodzeniem realizuje projekty o charakterze transgranicznym.

Ważne jest dla nas, by klient był zadowolony nie tylko z efektu końcowego, ale również z przebiegu współpracy.

Zespołem kancelarii kieruje radca prawny Marcin Walawski.

Marcin Walawski Radca Prawny

Marcin Walawski – Radca Prawny

Marcin Walawski – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posługuje się biegle językiem angielskim, w stopniu podstawowym także językiem norweskim.

Jego zainteresowania naukowe ogniskowały się wokół prawa zobowiązań, prawa spółek handlowych oraz prawa papierów wartościowych.

Seminarium magisterskie na katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego pod kierownictwem prof. dr hab. Janiny Panowicz-Lipskiej zwieńczył pracą magisterską pod tytułem „Dematerializacja papierów wartościowych ”, ocenioną i obronioną na stopień bardzo dobry.
Egzamin zawodowy złożył uzyskując ocenę celującą, z części obejmującej prawo gospodarcze.

Ukończył także studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na kierunku „Podatki i doradztwo podatkowe”.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 2008 w poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich.

W latach 2010-2015 był członkiem zespołu prawnego obsługującego spółki z grupy kapitałowej ówczesnego Banku Zachodniego WBK (dzisiaj Santander): BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Santander TFI S.A.) oraz BZ WBK Asset Management S.A.

Do jego zadań należało bieżące wsparcie prawne działalności tych podmiotów, a w szczególności redagowanie i analiza umów charakterystycznych dla rynku kapitałowego, wsparcie prawne Zespołu ds. Podatków, ocena zasadności roszczeń klientów, obsługa spółek w kontaktach z regulatorami (w tym z Komisją Nadzoru Finansowego), weryfikacja raportów bieżących i okresowych, sporządzanie i weryfikacja wewnętrznych regulacji, a także monitorowanie zmian otoczenia prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego.

Uczestniczył również w projektach związanych z wprowadzeniem nowych produktów inwestycyjnych, a także we wdrażaniu nowych rozwiązań teleinformatycznych w procesie obsługi klienta.

Współpracował również z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie wsparcia w postępowaniach sądowych w okręgu poznańskim.

Od roku 2014 prowadzi praktykę w ramach własnej kancelarii.

Misją Kancelarii jest opracowywanie i wdrażanie efektywnych rozwiązań prawnych – zarówno w sporach sądowych, jak i w sferze doradczej.

O powodzeniu projektów biznesowych i o sukcesie na sali rozpraw często decyduje właściwie zidentyfikowanie kluczowych dla danej sprawy zagadnień i dobór odpowiedniej strategii działania, a także zdolność do szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację. Dlatego:

  • przedstawianym przez klientom zagadnieniom poświęcamy wiele uwagi i poddajemy je wnikliwej analizie,
  • do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie i elastycznie, dążąc do realizacji zamierzonego celu.

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne w Szczecinie oraz na terenie całej Polski – na rzecz klientów indywidualnych, stowarzyszeń, fundacji,
jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

Usługi świadczone są w języku polskim i angielskim. Współpracujemy również z prawnikami posługującymi się językiem niemieckim.

Wsparcie prawne przedsiębiorców

Wsparcie prawne klientów indywidualnych

Współpraca z klientami skandynawskimi

Kierujący zespołem kancelarii radca prawny Marcin Walawski współpracuje ze skandynawskimi przedsiębiorcami od roku 2012. Od czasu założenia kancelarii w roku 2014, współpraca ta nabrała intensywności.

Początkowo współpraca dotyczyła głównie spółek z rodowodem norweskim, lecz w ostatnich latach wyraźnie zaznaczyli swą obecność także przedsiębiorcy z innych części Skandynawii, w szczególności z Danii.

Elastyczność i kompetencje zespołu kancelarii, pozwalają na dostosowanie zakresu usług oraz sposobu ich świadczenia do indywidualnych potrzeb Skandynawów, przywykłych do najwyższej jakości.

Czytaj więcej o inwestycjach w Polsce...

Aktualności

  • kancelaria Szczecin Zmieniamy siedzibę, lecz pozostajemy w centrum Szczecina! - Z wielką radością informujemy o planowanej przeprowadzce do nowej lokalizacji w Szczecinie. W związku z planowanym powiększeniem naszego zespołu prawnego, podjęliśmy decyzję o wyborze nowego biura. Naszym nowym adresem będzie ul. Bolesława Śmiałego 20/1 (parter). Nasi… czytaj dalej
  • meeting in Szczecin Wsparcie prawne dla szczecińskich przedsiębiorców - W związku z pogłębiającymi się ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19, nasz zespół prawników postanowił dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia szczecińskich przedsiębiorców. W pierwszym tygodniu grudnia nasza kancelaria zaoferuje dwa trzygodzinne bloki bezpłatnych konsultacji prawnych. Przeznaczone są one… czytaj dalej
  • Covid-19, Zasiłek Postojowy Świadczenie Postojowe dla zleceniobiorców - Sejm wprowadził w ostatnim czasie szereg rozwiązań, mających załagodzić gospodarcze skutki epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach zaproponowanych rozwiązań, Ustawodawca w tzw. tarczy antykryzysowej przewidział zasiłek postojowy dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Zgodnie z art. 15zq ustawy… czytaj dalej
  • Covid-19, Coronavirus, Lawyer Umowy o świadczenie usług w okresie pandemii COVID-19 - Umowy o świadczenie usług są powszechnie zawierane w codziennym życiu. Do tego typu umów możemy zakwalifikować umowy o organizację zajęć sportowych, edukacyjnych czy związanych z opieką nad dziećmi. Takie umowy zazwyczaj zawierane są na określony czas… czytaj dalej
  • COVID-19, Coronavirus, Lawyer Zamknięcie zakładu pracy z powodu COVID-19 - Ogłoszona w zeszłym tygodniu przez WHO światowa pandemia wirusa COVID-19 zmusiła wielu pracodawców do drastycznej reorganizacji funkcjonowania zakładów pracy, a wśród pracowników zasiała ziarno niepewności co do stabilności zatrudnienia i wynagrodzenia. W skrajnych przypadkach doszło do… czytaj dalej
  • Pakiet Mobilności, Mobility Package Osiągnięto kompromis w sprawie “Pakietu Mobilności” - Dnia 20 grudnia 2019 roku osiągnięto kompromis co do brzmienia regulacji tak zwanego „Pakietu Mobilności”. W ramach pakietu przyjęto projekty regulacji w trzech sferach: Projekt przepisów w sprawie dostępu do zawodu i rynku;Projekt przepisów dotyczących czasów… czytaj dalej
Zobacz więcej...

Potrzebujesz wsparcia prawnego lub porady?

Skontaktuj się z nami i opisz swój problem

MARCIN WALAWSKI
Radca Prawny

tel. +48 605 619 699
info@walawski.com
ul. Bolesława Śmiałego 20/1
70-347 Szczecin

Ikona Facebook Ikona LinkedIn

Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek - Piątek: 8:00-17:00
lub w innych godzinach ustalonych indywidualnie

Center map