Aktualności

Optymalizacja podatkowa dla innowacyjnych przedsiębiorstw
2024-03-27 11:58

Wraz z końcem roku przedsiębiorcy biorą głęboki wdech i sprawdzają, ile podatku mają do zapłacenia. Dlatego warto wiedzieć, że w ustawach o podatkach dochodowych zawarto wiele rozwiązań, które pozwalają legalnie obniżyć podatki firm.

Ustawy o PIT i CIT przewidują szereg ulg dla firm, które podejmują innowacyjne działania. Z ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać firmy z każdego sektora, jeżeli tylko stawiają na innowacje w swoich produktach i usługach, ale także procesów. Zatem zoptymalizować podatki może przedsiębiorstwo z branży IT, produkcyjnej, budowlanej czy logistycznej, o ile spełni ustawowe warunki.

Zakres ulg jakie zaproponował ustawodawca pozwala na obniżenie podatków przez cały czas przedsięwzięcia – zarówno w czasie inwestycji, jak i w momencie komercjalizacji czy reklamy. Nie ma przeciwwskazań, aby korzystać z wszystkich ulg jednocześnie. Co więcej, z ulg można skorzystać nawet za 5 ubiegłych lat – dotyczy to tych rozwiązań podatkowych, które funkcjonowały w tamtym czasie. Poniżej krótka charakterystyka ulg:

1. Ulga na działalność badawczo-rozwojową. Jest to ulga, która pozwala dwukrotnie odliczyć koszty poniesione na działalność B+R. Chodzi o tzw. koszty kwalifikowane, związane z działalnością B+R, czyli wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w działalność B+R (nawet 200% kwoty odliczenia), nabycie materiałów i surowców, amortyzację środków trwałych, itp. Krótko mówiąc, każda złotówka wydana na działalność badawczo-rozwojową może obniżyć podatek do zapłacenia. Podatnicy o statusie centrum badawczo-rozwojowego mogą korzystać z ulgi w większym stopniu, zwłaszcza gdy są mikro lub małymi przedsiębiorcami.

2. Ulga na prototyp. Firmie udało się opracować nowy produkt w ramach działań B+R? Teraz czas na próbną produkcję, której koszty również można odliczyć w zwiększonej wysokości. Ustawy o podatkach dochodowych pozwalają odliczyć 30% sumy kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

3. Ulga IP-BOX. Podatnik może obniżyć stawkę podatku od dochodu, który osiąga z praw własności intelektualnej wytworzonej w ramach działań B+R do 5%. Chodzi tutaj zarówno o patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe jak również autorskie prawo do programu komputerowego.

4. Ulga na innowacyjnych pracowników. Mechanizm przeznaczony dla firm, które nie mogą w pełni odliczyć ulgi B+R. Polega na tym, że przedsiębiorca może przekazywać do urzędu skarbowego niższe zaliczki na PIT swoich pracowników zaangażowanych w działania B+R.

W Polsce funkcjonują jeszcze dwie ulgi kosztowe dla firm, które jednak nie wymagają prowadzenia działalności B+R:

1) Ulga na ekspansję. Dotyczy nakładów poniesionych na zwiększenie sprzedaży – nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Podatnik może dokonać dodatkowego odliczenia wydatków pod warunkiem, że w dwóch kolejnych latach zwiększy przychody ze sprzedaży produktów lub osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych albo osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

2) Ulga na robotyzację. Umożliwia odliczenie od dochodu 50% kosztów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Nakładami na robotyzację będą: wydatki na zakup robotów przemysłowych i maszyn oraz urządzeń peryferyjnych do nich, oprogramowania do robotów, koszty szkoleń pracowników itp. W tym jednak wypadku ulga ma określony termin – można z niej skorzystać między 2022 a 2026 r.

Z naszej strony możemy Państwu zaproponować pełne wsparcie przy wdrożeniu i rozliczaniu ulg:

– zweryfikujemy czy prowadzona działalność i ponoszone koszty spełniają ustawowe warunki.
– ustalimy w jakim zakresie mogą Państwo skorzystać z ulg.
– przygotujemy odpowiedni wniosek o interpretację podatkową, aby potwierdzić spełnianie wymagań przez administrację skarbową.
– przygotujemy odpowiednie dokumenty do wdrożenia i rozliczenia ulgi.

Zapraszamy do kontaktu!

Zmieniamy siedzibę, lecz pozostajemy w centrum Szczecina!
2021-04-18 19:25

kancelaria Szczecin

Z wielką radością informujemy o planowanej przeprowadzce do nowej lokalizacji w Szczecinie.

W związku z planowanym powiększeniem naszego zespołu prawnego, podjęliśmy decyzję o wyborze nowego biura.

Naszym nowym adresem będzie ul. Bolesława Śmiałego 20/1 (parter). Nasi klienci przywykli do tego, że mogą się z nami spotkać w śródmieściu, dlatego pozostajemy w centrum Szczecina, a konkretnie – w sercu dzielnicy Turzyn.

Nasza kancelaria mieścić się będzie zaledwie 800 metrów od dotychczasowej lokalizacji.

Nowa siedziba znajduje się w typowej dla Szczecina, oryginalnej, ponad stuletniej kamienicy, która wkrótce przejdzie gruntowną renowację, przywracającą jej doskonały stan techniczny i dawny blask.

Oprócz zapewniających dyskrecję gabinetów, do naszej dyspozycji będzie także wygodna sala konferencyjna o powierzchni 30 metrów kwadratowych.

Aktualnie trwają prace renowacyjne wewnątrz budynku, przeistaczające historyczną przestrzeń w nowoczesne miejsce pracy dla naszych prawników.

Przeprowadzka zakończy się za kilka tygodni o czym jeszcze Was poinformujemy!

Co najmniej do końca kwietnia będzie można nas zastać przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 20/4.

 

Bardzo cieszymy się na otwarcie nowego rozdziału w historii naszej kancelarii!

Wsparcie prawne dla szczecińskich przedsiębiorców
2020-11-26 21:50

meeting in Szczecin

W związku z pogłębiającymi się ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19, nasz zespół prawników postanowił dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia szczecińskich przedsiębiorców.

W pierwszym tygodniu grudnia nasza kancelaria zaoferuje dwa trzygodzinne bloki bezpłatnych konsultacji prawnych.

Przeznaczone są one dla podmiotów z branż szczególnie dotkniętych ostatnimi obostrzeniami, takich jak branża fitness, branża restauracyjna, edukacyjna, rozrywkowa, transportowa, produkcyjna, handlowa bądź targowo-wystawiennicza.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres info@walawski.com, wpisując w tytule wiadomości „KONSULTACJE COVID-19”.

W wiadomości należy podać numer telefonu, określić branżę i przynajmniej wstępnie zasygnalizować zaistniałe zagadnienie prawne.

Na początku nadchodzącego tygodnia podejmiemy kontakt w celu ustalenia terminu konsultacji telefonicznych. Nie wykluczamy również organizacji spotkań z prawnikami w naszej kancelarii w Szczecinie.

Na podstawie otrzymywanych sygnałów wnioskujemy, iż liczni przedsiębiorcy borykają się z problemami umów, których postanowienia są nieadekwatne w świetle aktualnej sytuacji.

Dotyczy to najmu, leasingu czy długofalowych umów o świadczenie usług.

Co więcej, w wielu przypadkach ustalone przed wybuchem pandemii wynagrodzenie jest niewystarczające, by z zyskiem prowadzić działalność z zachowaniem koniecznych wymogów sanitarnych. Dla licznych firm wielkim wyzwaniem jest utrzymanie kadry, mimo zmniejszonych przychodów. Niełatwo jest w takich sytuacjach pogodzić interesy załogi z pogarszającymi się wskaźnikami finansowymi.

Kolejnym dostrzegalnym problemem są trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Zwiększające się restrykcje powodują problemy z generowaniem przychodów i regulowaniem bieżących zobowiązań.

Odpowiedzią na ów problem może być zawarcie z kontrahentami stosownych umów, które rozłożą w czasie spłatę wymagalnych zobowiązań. Dotyczyć może to zarówno umów o charakterze finansowym (kredyty, pożyczki, leasingi), ale i kontraktów z innymi podmiotami działającymi na lokalnym szczecińskim rynku.

Prawo cywilne i handlowe daje wiele możliwości rozwiązania zaistniałych problemów. Wierzymy, że w niektórych przypadkach skuteczna pomoc prawna może zwiększyć szanse szczecińskich przedsiębiorców na przetrwanie tego trudnego czasu.

W ramach naszych możliwości i zasobów będziemy starali się sprostać zapotrzebowaniu, lecz prosimy o wyrozumiałość, jeżeli nie uda nam się pomóc wszystkim liczącym na naszą pomoc.

 

 

 

 

Świadczenie Postojowe dla zleceniobiorców
2020-05-20 08:56

Covid-19, Zasiłek Postojowy

Sejm wprowadził w ostatnim czasie szereg rozwiązań, mających załagodzić gospodarcze skutki epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach zaproponowanych rozwiązań, Ustawodawca w tzw. tarczy antykryzysowej przewidział zasiłek postojowy dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Zgodnie z art. 15zq ustawy z dnia 2 marca 2020 r. dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej „osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.”

Zleceniobiorcy, którzy nie mogli realizować umowy z powodu pandemii, są uprawnieni do wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o wypłacenie rekompensaty za utracone przychody.  

Z wnioskiem o świadczenie postojowe należy wystąpić za pośrednictwem zleceniodawcy albo zamawiającego, uprzednio przedkładając oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o kwocie przychodów z innych umów.

Istotnym ograniczeniem jest termin zawarcia umowy cywilnoprawnej, bowiem o tzw. zasiłek postojowy mogą ubiegać się wyłącznie ci, którzy wykonują umowę cywilnoprawną zawartą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Co do zasady, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. Może zostać wypłacone nie więcej niż trzykrotnie i nie częściej niż raz w miesiącu.

Należy pamiętać, że wnioski o wypłacenie świadczenia postojowego mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiony zostanie stan epidemii.

#zostanwdomu #COVID19 #tarczaantykryzysowa #zasiłekpostojowy

Umowy o świadczenie usług w okresie pandemii COVID-19
2020-03-31 21:55

Covid-19, Coronavirus, Lawyer

Umowy o świadczenie usług są powszechnie zawierane w codziennym życiu. Do tego typu umów możemy zakwalifikować umowy o organizację zajęć sportowych, edukacyjnych czy związanych z opieką nad dziećmi.

Takie umowy zazwyczaj zawierane są na określony czas (na przykład na 1 rok w przypadku karnetów na udział w zajęciach sportowych, czy ‘semestr’ w odniesieniu do zajęć edukacyjnych) i zasadniczo nie powinny być wypowiadane przed upływem okresu na jaki zostały zawarte.

Obecna sytuacja jest jednak wyjątkowa, co często jest przyczyną braku możliwości wykonywania umów przez usługodawców (choćby z powodów wprowadzonych ograniczeń, łagodzących skutki epidemii).

W takiej sytuacji zastosowanie mogą znaleźć przepisy o następczej niemożności świadczenia, tj. art. 475 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z przywołanym przepisem, „jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa”.

Co jednak w sytuacji, gdy zapłata została uiszczona z góry za cały okres umowy? W wielu przypadkach możliwe będzie zastosowanie art. 495 § 1 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym „strona, która miała spełnić świadczenie, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu”.

Zamknięcie zakładu pracy z powodu COVID-19
2020-03-31 21:46

COVID-19, Coronavirus, Lawyer

Ogłoszona w zeszłym tygodniu przez WHO światowa pandemia wirusa COVID-19 zmusiła wielu pracodawców do drastycznej reorganizacji funkcjonowania zakładów pracy, a wśród pracowników zasiała ziarno niepewności co do stabilności zatrudnienia i wynagrodzenia.

W skrajnych przypadkach doszło do zupełnego wstrzymania funkcjonowania przedsiębiorstw.

Jest to szczególne widoczne w branży sportowej, rozrywkowej, turystycznej oraz handlowej.

Wprawdzie polski kodeks pracy nie wspomina wprost o światowej pandemii, lecz przewiduje sytuacje wystąpienia tak zwanego „przestoju”.

Mowa o regulacji zawartej w art. 81 § 1 Kodeksu Pracy. 

Zgodnie z przywołanym przepisem, pracownikowi gotowemu do świadczenia pracy, który jednak doznał w tym zakresie przeszkód, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.

Jeśli strony umowy o pracę nie wyodrębniły takich składników wynagrodzenia, bo na przykład pracownik otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, wówczas pracownik otrzyma 60% wynagrodzenia.

W każdym z przypadków, wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (a zatem od kwoty 2600,00 zł).

Chociaż we wskazanym przepisie mowa jest o „doznaniu przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy”, to orzecznictwo i doktryna zakwalifikują skutki pandemii właśnie w ten sposób. Wynikać to może z zasady, że pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy.

Warto także dodać, że w okresie pozostawania w kwarantannie, wynagrodzenie wypłacane jest na takich samych zasadach, jak w przypadku choroby.

Obecnie parlament pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o walce z wirusem, w której proponowane są zmiany w wypłacaniu wynagrodzeń, w przypadku zawieszenia funkcjonowania zakładu pracy – wypłata  wynagrodzeń byłaby podzielona po połowie, pomiędzy pracodawcę i Skarb Państwa. Zespół kancelarii będzie śledził prace legislacyjne oraz na bieżąco informował o wszelkich istotnych zmianach.

Osiągnięto kompromis w sprawie “Pakietu Mobilności”
2020-03-31 21:40

Pakiet Mobilności, Mobility Package

Dnia 20 grudnia 2019 roku osiągnięto kompromis co do brzmienia regulacji tak zwanego „Pakietu Mobilności”.

W ramach pakietu przyjęto projekty regulacji w trzech sferach:

  1. Projekt przepisów w sprawie dostępu do zawodu i rynku;
  2. Projekt przepisów dotyczących czasów prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku oraz tachografów;
  3. Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania prawa i delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Poniżej wymieniamy przykładowe, istotne organizacyjnie wymogi stawiane przed przedsiębiorstwami transportowymi.

Otóż, zobowiązane będą one do organizacji ruchu floty w taki sposób, aby pojazdy będące w dyspozycji przedsiębiorstwa i używane w przewozie międzynarodowym wracały do ​​jednego z centrów operacyjnych w państwie członkowskim przedsiębiorcy co najmniej w ciągu ośmiu tygodni po opuszczeniu go.

Należy zwrócić uwagę, że spełnienie powyższego wymogu prawdopodobnie będzie możliwe do łatwej weryfikacji na podstawie nowoczesnych tachografów wyposażonych w moduł GPS.

Należy zwrócić także uwagę na ograniczenia w zakresie kabotażu. Przedsiębiorstwa transportu drogowego nie mogą przeprowadzać przewozów kabotażowych tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, z wykorzystaniem tego samego pojazdu silnikowego, w tym samym państwie członkowskim w ciągu 4 dni po zakończeniu  przewozów kabotażowych w tym państwie członkowskim.

Może być to istotne ograniczenie dla przewoźników z Łotwy, Estonii, Litwy, Rumunii oraz Bułgarii.

Te rewolucyjne zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie w ostatnim kwartale 2021 roku, a zatem pozostało niewiele czasu na przygotowania prawne i operacyjne. W kolejnych wpisach będziemy przybliżać niektóre szczegóły nowych regulacji

Trwają prace nad “Pakietem Mobilności”
2019-12-19 11:35

Mobility Package, new regulation

Przedstawiciele krajów Europy Środkowej nie składają broni. Możliwe jest wsparcie także ze strony Hiszpanii oraz Portugalii.

Największymi orędownikami „Pakietu Mobilności” pozostają Niemcy i Francja.

Z pewnością przyjęcie nowych regulacji według przedstawionych dotychczas założeń, byłoby wielkim ciosem dla przewoźników z krajów peryferyjnych Unii Europejskiej, a zwłaszcza Rumunii, Bułgarii i Krajów Bałtyckich.

W pewnym zakresie byłyby one wyzwaniem również dla przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce.

Oprócz argumentów prawnych związanych z koniecznością utrzymania wspólnego rynku transportowego w ramach Unii Europejskiej, ostatnimi czasy, podnoszone są dodatkowo argumenty związane z ekologią. Argumenty związane z ochroną środowiska są przeciwko nowym regulacjom.

Otóż jednym z założeń opracowywanych regulacji jest ograniczenie kabotażu a także narzucenie konieczności powrotu ciężarówek do kraju rejestracji. Restrykcyjne zasady spowodują konieczność „jazdy na pusto”.

Trudno w sposób logiczny pogodzić konieczność takich bezproduktywnych przejazdów z nastawioną na ochronę środowiska polityką Unii Europejskiej.

Według wyliczeń polskiego Ministra Transportu, wprowadzenie regulacji w proponowanym obecnie brzmieniu, spowoduje dodatkową emisję około 3 milionów ton CO² rocznie na terenie samych Niemiec. Źródłem emisji będą jadące bez ładunku pojazdy, wracające do kraju pochodzenia.

Wobec powyższego, istnieje duże prawdopodobieństwo złagodzenia planowanych przepisów.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Konferencja “Doing Business in Scandinavia”
2019-12-05 09:52

lawyer in Poland

Na zaproszenie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji „Doing Business in Scandinavia”.

Kierujący zespołem kancelarii, Mecenas Marcin Walawski, wygłosił krótką prelekcję o umowach handlowych zawieranych przez polskich eksporterów z kontrahentami skandynawskimi i o istotnych przepisach prawnych, z punktu widzenia prawnika współpracującego z zagranicznymi przedsiębiorcami.

Wystąpienie koncentrowało się na europejskich przepisach o wyborze jurysdykcji w międzynarodowych umowach handlowych.

Podejmując decyzję o zawarciu umowy, warto skonsultować z prawnikiem kwestię tego, jaki sąd będzie właściwy do rozpatrzenia ewentualnego sporu.

Z perspektywy polskich eksporterów, jurysdykcja (przykładowo) sądu w Danii, bądź Norwegii, może utrudnić kwestie operacyjne związane z dochodzeniem roszczeń od partnerów handlowych.

Wciąż niewielu przedsiębiorców ma świadomość, że odpowiednie postanowienia w umowie mogą zapewnić właściwość sądów w Polsce. W konsekwencji, możliwe będzie prowadzenie sporu sądowego także z pomocą polskiej kancelarii.

Powyższe wynika z faktu, że regulacje prawne ogólnoeuropejskie obowiązują nie tylko w Polsce, lecz również w innych krajach Unii Europejskiej (a z pewnymi zastrzeżeniami również w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Zorganizowana dnia 15 listopada 2019 r. konferencja była też okazją do wymiany inspirujących spostrzeżeń i spotkania z polskimi przedsiębiorcami wchodzącymi na nowe rynki, jak również z przedstawicielami polskich firm od wielu lat działających w Danii, Norwegii, Szwecji oraz Finlandii.

Dziękujemy za zaproszenie, serdeczne przyjęcie oraz świetną organizację!

Wybór jurysdykcji krajowej w ramach Unii Europejskiej (w tym Danii)
2019-10-16 15:08

jurisdiction Poland

Chociaż Dania niekiedy wyłamuje się ze stosowania unijnych regulacji, to jednak wyłom taki nie dotyczy Rozporządzenia w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.  Pismem z dnia 20 grudnia 2012 r. Dania powiadomiła Komisję o swojej decyzji w sprawie wdrożenia treści rozporządzenia (UE) nr 1215/2012. Oczywiście przedmiotowe rozporządzenie wiąże także Polskę.

W świetle częstych kontaktów handlowych między Polską a Danią, kwestia ustalenia właściwej jurysdykcji bywa kluczowa dla skutecznego dochodzenia roszczeń w sądzie. W sporze o charakterze transgranicznym, prawnik w Polsce często od tego zaczyna analizę sprawy.

Zasadą ogólną jest, że osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego państwa członkowskiego. Mówiąc krótko – mieszkając w Polsce, możesz być pozwany przed Polski sąd.

Rozporządzenie przewiduje wyjątki i przepisy szczególne, dlatego każdorazowo należy zweryfikować, czy możliwe będzie podniesienie zarzutu braku jurysdykcji (bądź, czy na taki zarzut się nie narazimy).

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 25 omawianego Rozporządzenia, strony mogą umówić się, jakiego kraju sądy rozpatrywać będą ewentualne przyszłe spory.

Umowa taka może być autonomiczna, lub być zintegrowana w dokumencie umowy podstawowej.

Przykładowo, duńska spółka może się umówić z Polskim kontrahentem, że w każdym przypadku spory będą rozstrzygane w Polsce. Można się umówić również odwrotnie – że niezależnie od miejsca zamieszkania pozwanego, właściwym sądem będzie sąd w Danii.

 Jest to tylko przykład – w ramach Unii Europejskiej możliwych jest wiele konfiguracji.

Na gruncie art. 25 Rozporządzenia 1215/2012, umowa taka zasadniczo zawarta być powinna w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej na piśmie.

Tematyka właściwej jurysdykcji (w szczególności w zakresie transgranicznych sporów podmiotów mających siedzibę w Polsce i w Danii) pojawia się w naszej praktyce prawnej często, dlatego będziemy przybliżać Państwu systematycznie te zagadnienia.