O typowych błędach popełnianych przy „zwolnieniach dyscyplinarnych”
2019-09-19 17:43

Lawyer In Poland

Przy obecnej sytuacji na rynku pracy, dobry pracownik jest na wagę złota. Tym niemniej, pracodawcy niekiedy wciąż korzystają z możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Podstawowym przepisem regulującym „dyscyplinarne” rozstanie się z pracownikiem jest art. 52 Kodeksu Pracy.

Przewiduje on trzy główne przyczyny złożenia oświadczenia pracownikowi, lecz w praktyce najczęściej spotykane jest korzystanie z pierwszej spośród wymienionych w tym przepisie podstaw, czyli „ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”.

Jednym z typowych błędów pracodawców jest niedostateczne doprecyzowanie przyczyny rozwiązania umowy. Błąd ów obejmuje zarówno niedociągnięcia we wskazaniu jaki (konkretnie!) obowiązek został naruszony przez pracownika, a także na czym jego rzekome uchybienie dokładnie polegało.

Od lat nie budzi  sporu twierdzenie, że „obowiązek pracodawcy wskazania w oświadczeniu o zakończeniu stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie oznacza, że powinna być ona określona w sposób, który jednoznacznie wskazuje, na czym w opinii pracodawcy polega to zawinienie” (zob. wyr. SN z 14.12.1999 r., I PKN 444/99, OSNAPiUS 2001, Nr 9, poz. 313).

Zgodnie z aktualną linią orzeczniczą sądów, wskazana przez pracodawcę przyczyna powinna być jasna i zrozumiała dla pracownika zapoznającego się z oświadczeniem.

Przyczyna – powinna być nie tylko rzeczywista – lecz również powinna być możliwa do zweryfikowania i wyartykułowana w sposób zrozumiały.

Równie częstym błędem pracodawców jest pójście „w ilość, a nie jakość”.

Wymienienie w dokumencie wielu „fasadowych” przyczyn, w przypadku sporu sądowego, może wcale nie działać na korzyść pracodawcy. Warto zatem poświęcić szczególną uwagę przygotowaniu takiego dokumentu, aby zwiększyć swoje szanse w przypadku ewentualnego procesu.

Aktualności

  • Mobility Package, new regulation Trwają prace nad “Pakietem Mobilności” - Przedstawiciele krajów Europy Środkowej nie składają broni. Możliwe jest wsparcie także ze strony Hiszpanii oraz Portugalii. Największymi orędownikami „Pakietu Mobilności” pozostają Niemcy i Francja. Z pewnością przyjęcie nowych regulacji według przedstawionych dotychczas założeń, byłoby wielkim ciosem… czytaj dalej
  • lawyer in Poland Konferencja “Doing Business in Scandinavia” - Na zaproszenie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji „Doing Business in Scandinavia”. Kierujący zespołem kancelarii, Mecenas Marcin Walawski, wygłosił krótką prelekcję o umowach handlowych zawieranych przez polskich eksporterów z kontrahentami skandynawskimi i o istotnych… czytaj dalej
  • jurisdiction Poland Wybór jurysdykcji krajowej w ramach Unii Europejskiej (w tym Danii) - Chociaż Dania niekiedy wyłamuje się ze stosowania unijnych regulacji, to jednak wyłom taki nie dotyczy Rozporządzenia w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.  Pismem z dnia 20 grudnia… czytaj dalej
  • kredyt frankowy Przełom w sprawach kredytów frankowych - Dobra informacja dla posiadaczy kredytów frankowych! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3 października 2019 roku wydał wyrok, który może rewolucyjne wpłynąć na dotychczasową linię orzeczniczą Sądów w sprawach kredytów frankowych. Zespół naszej kancelarii w Szczecinie… czytaj dalej
  • Lawyer In Poland O typowych błędach popełnianych przy „zwolnieniach dyscyplinarnych” - Przy obecnej sytuacji na rynku pracy, dobry pracownik jest na wagę złota. Tym niemniej, pracodawcy niekiedy wciąż korzystają z możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Podstawowym przepisem regulującym „dyscyplinarne” rozstanie się z… czytaj dalej
  • Kancelaria Szczecin - Marcin Walawski Ustanowienie rady dyrektorów w prostej spółce akcyjnej - Kontynuując temat rewolucji w polskim kodeksie spółek handlowych, chcielibyśmy zasygnalizować kwestie związane z ustanowieniem w prostej spółce akcyjnej rady dyrektorów. Rada dyrektorów, jako organ spółki, jest w polskim prawie handlowym zupełną nowością. Chociaż z językowego punktu… czytaj dalej