Osiągnięto kompromis w sprawie “Pakietu Mobilności”
2020-03-31 21:40

Pakiet Mobilności, Mobility Package

Dnia 20 grudnia 2019 roku osiągnięto kompromis co do brzmienia regulacji tak zwanego „Pakietu Mobilności”.

W ramach pakietu przyjęto projekty regulacji w trzech sferach:

  1. Projekt przepisów w sprawie dostępu do zawodu i rynku;
  2. Projekt przepisów dotyczących czasów prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku oraz tachografów;
  3. Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania prawa i delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Poniżej wymieniamy przykładowe, istotne organizacyjnie wymogi stawiane przed przedsiębiorstwami transportowymi.

Otóż, zobowiązane będą one do organizacji ruchu floty w taki sposób, aby pojazdy będące w dyspozycji przedsiębiorstwa i używane w przewozie międzynarodowym wracały do ​​jednego z centrów operacyjnych w państwie członkowskim przedsiębiorcy co najmniej w ciągu ośmiu tygodni po opuszczeniu go.

Należy zwrócić uwagę, że spełnienie powyższego wymogu prawdopodobnie będzie możliwe do łatwej weryfikacji na podstawie nowoczesnych tachografów wyposażonych w moduł GPS.

Należy zwrócić także uwagę na ograniczenia w zakresie kabotażu. Przedsiębiorstwa transportu drogowego nie mogą przeprowadzać przewozów kabotażowych tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, z wykorzystaniem tego samego pojazdu silnikowego, w tym samym państwie członkowskim w ciągu 4 dni po zakończeniu  przewozów kabotażowych w tym państwie członkowskim.

Może być to istotne ograniczenie dla przewoźników z Łotwy, Estonii, Litwy, Rumunii oraz Bułgarii.

Te rewolucyjne zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie w ostatnim kwartale 2021 roku, a zatem pozostało niewiele czasu na przygotowania prawne i operacyjne. W kolejnych wpisach będziemy przybliżać niektóre szczegóły nowych regulacji

Aktualności

  • Covid-19, Zasiłek Postojowy Świadczenie Postojowe dla zleceniobiorców - Sejm wprowadził w ostatnim czasie szereg rozwiązań, mających załagodzić gospodarcze skutki epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach zaproponowanych rozwiązań, Ustawodawca w tzw. tarczy antykryzysowej przewidział zasiłek postojowy dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Zgodnie z art. 15zq ustawy… czytaj dalej
  • Covid-19, Coronavirus, Lawyer Umowy o świadczenie usług w okresie pandemii COVID-19 - Umowy o świadczenie usług są powszechnie zawierane w codziennym życiu. Do tego typu umów możemy zakwalifikować umowy o organizację zajęć sportowych, edukacyjnych czy związanych z opieką nad dziećmi. Takie umowy zazwyczaj zawierane są na określony czas… czytaj dalej
  • COVID-19, Coronavirus, Lawyer Zamknięcie zakładu pracy z powodu COVID-19 - Ogłoszona w zeszłym tygodniu przez WHO światowa pandemia wirusa COVID-19 zmusiła wielu pracodawców do drastycznej reorganizacji funkcjonowania zakładów pracy, a wśród pracowników zasiała ziarno niepewności co do stabilności zatrudnienia i wynagrodzenia. W skrajnych przypadkach doszło do… czytaj dalej
  • Pakiet Mobilności, Mobility Package Osiągnięto kompromis w sprawie “Pakietu Mobilności” - Dnia 20 grudnia 2019 roku osiągnięto kompromis co do brzmienia regulacji tak zwanego „Pakietu Mobilności”. W ramach pakietu przyjęto projekty regulacji w trzech sferach: Projekt przepisów w sprawie dostępu do zawodu i rynku;Projekt przepisów dotyczących czasów… czytaj dalej
  • Mobility Package, new regulation Trwają prace nad “Pakietem Mobilności” - Przedstawiciele krajów Europy Środkowej nie składają broni. Możliwe jest wsparcie także ze strony Hiszpanii oraz Portugalii. Największymi orędownikami „Pakietu Mobilności” pozostają Niemcy i Francja. Z pewnością przyjęcie nowych regulacji według przedstawionych dotychczas założeń, byłoby wielkim ciosem… czytaj dalej
  • lawyer in Poland Konferencja “Doing Business in Scandinavia” - Na zaproszenie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji „Doing Business in Scandinavia”. Kierujący zespołem kancelarii, Mecenas Marcin Walawski, wygłosił krótką prelekcję o umowach handlowych zawieranych przez polskich eksporterów z kontrahentami skandynawskimi i o istotnych… czytaj dalej