Umowy o świadczenie usług w okresie pandemii COVID-19
2020-03-31 21:55

Covid-19, Coronavirus, Lawyer

Umowy o świadczenie usług są powszechnie zawierane w codziennym życiu. Do tego typu umów możemy zakwalifikować umowy o organizację zajęć sportowych, edukacyjnych czy związanych z opieką nad dziećmi.

Takie umowy zazwyczaj zawierane są na określony czas (na przykład na 1 rok w przypadku karnetów na udział w zajęciach sportowych, czy ‘semestr’ w odniesieniu do zajęć edukacyjnych) i zasadniczo nie powinny być wypowiadane przed upływem okresu na jaki zostały zawarte.

Obecna sytuacja jest jednak wyjątkowa, co często jest przyczyną braku możliwości wykonywania umów przez usługodawców (choćby z powodów wprowadzonych ograniczeń, łagodzących skutki epidemii).

W takiej sytuacji zastosowanie mogą znaleźć przepisy o następczej niemożności świadczenia, tj. art. 475 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z przywołanym przepisem, „jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa”.

Co jednak w sytuacji, gdy zapłata została uiszczona z góry za cały okres umowy? W wielu przypadkach możliwe będzie zastosowanie art. 495 § 1 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym „strona, która miała spełnić świadczenie, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu”.

Aktualności

  • prawnik szczecin Finalizacja transakcji pod projekt deweloperski - Z radością i dumą informujemy, iż zespół naszych prawników w ostatnim czasie z powodzeniem zakończył projekt związany ze zbyciem nieruchomości pod inwestycję mieszkaniową. Wartość transakcji sięgnęła kwoty 15 milionów złotych, a nabywcą gruntu położonego w Szczecinie,… czytaj dalej
  • kancelaria Szczecin Zmieniamy siedzibę, lecz pozostajemy w centrum Szczecina! - Z wielką radością informujemy o planowanej przeprowadzce do nowej lokalizacji w Szczecinie. W związku z planowanym powiększeniem naszego zespołu prawnego, podjęliśmy decyzję o wyborze nowego biura. Naszym nowym adresem będzie ul. Bolesława Śmiałego 20/1 (parter). Nasi… czytaj dalej
  • meeting in Szczecin Wsparcie prawne dla szczecińskich przedsiębiorców - W związku z pogłębiającymi się ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19, nasz zespół prawników postanowił dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia szczecińskich przedsiębiorców. W pierwszym tygodniu grudnia nasza kancelaria zaoferuje dwa trzygodzinne bloki bezpłatnych konsultacji prawnych. Przeznaczone są one… czytaj dalej