Wybór jurysdykcji krajowej w ramach Unii Europejskiej (w tym Danii)
2019-10-16 15:08

jurisdiction Poland

Chociaż Dania niekiedy wyłamuje się ze stosowania unijnych regulacji, to jednak wyłom taki nie dotyczy Rozporządzenia w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.  Pismem z dnia 20 grudnia 2012 r. Dania powiadomiła Komisję o swojej decyzji w sprawie wdrożenia treści rozporządzenia (UE) nr 1215/2012. Oczywiście przedmiotowe rozporządzenie wiąże także Polskę.

W świetle częstych kontaktów handlowych między Polską a Danią, kwestia ustalenia właściwej jurysdykcji bywa kluczowa dla skutecznego dochodzenia roszczeń w sądzie. W sporze o charakterze transgranicznym, prawnik w Polsce często od tego zaczyna analizę sprawy.

Zasadą ogólną jest, że osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego państwa członkowskiego. Mówiąc krótko – mieszkając w Polsce, możesz być pozwany przed Polski sąd.

Rozporządzenie przewiduje wyjątki i przepisy szczególne, dlatego każdorazowo należy zweryfikować, czy możliwe będzie podniesienie zarzutu braku jurysdykcji (bądź, czy na taki zarzut się nie narazimy).

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 25 omawianego Rozporządzenia, strony mogą umówić się, jakiego kraju sądy rozpatrywać będą ewentualne przyszłe spory.

Umowa taka może być autonomiczna, lub być zintegrowana w dokumencie umowy podstawowej.

Przykładowo, duńska spółka może się umówić z Polskim kontrahentem, że w każdym przypadku spory będą rozstrzygane w Polsce. Można się umówić również odwrotnie – że niezależnie od miejsca zamieszkania pozwanego, właściwym sądem będzie sąd w Danii.

 Jest to tylko przykład – w ramach Unii Europejskiej możliwych jest wiele konfiguracji.

Na gruncie art. 25 Rozporządzenia 1215/2012, umowa taka zasadniczo zawarta być powinna w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej na piśmie.

Tematyka właściwej jurysdykcji (w szczególności w zakresie transgranicznych sporów podmiotów mających siedzibę w Polsce i w Danii) pojawia się w naszej praktyce prawnej często, dlatego będziemy przybliżać Państwu systematycznie te zagadnienia.

Aktualności

  • prawnik szczecin Finalizacja transakcji pod projekt deweloperski - Z radością i dumą informujemy, iż zespół naszych prawników w ostatnim czasie z powodzeniem zakończył projekt związany ze zbyciem nieruchomości pod inwestycję mieszkaniową. Wartość transakcji sięgnęła kwoty 15 milionów złotych, a nabywcą gruntu położonego w Szczecinie,… czytaj dalej
  • kancelaria Szczecin Zmieniamy siedzibę, lecz pozostajemy w centrum Szczecina! - Z wielką radością informujemy o planowanej przeprowadzce do nowej lokalizacji w Szczecinie. W związku z planowanym powiększeniem naszego zespołu prawnego, podjęliśmy decyzję o wyborze nowego biura. Naszym nowym adresem będzie ul. Bolesława Śmiałego 20/1 (parter). Nasi… czytaj dalej
  • meeting in Szczecin Wsparcie prawne dla szczecińskich przedsiębiorców - W związku z pogłębiającymi się ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19, nasz zespół prawników postanowił dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia szczecińskich przedsiębiorców. W pierwszym tygodniu grudnia nasza kancelaria zaoferuje dwa trzygodzinne bloki bezpłatnych konsultacji prawnych. Przeznaczone są one… czytaj dalej