Wybór jurysdykcji krajowej w ramach Unii Europejskiej (w tym Danii)
2019-10-16 15:08

jurisdiction Poland

Chociaż Dania niekiedy wyłamuje się ze stosowania unijnych regulacji, to jednak wyłom taki nie dotyczy Rozporządzenia w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.  Pismem z dnia 20 grudnia 2012 r. Dania powiadomiła Komisję o swojej decyzji w sprawie wdrożenia treści rozporządzenia (UE) nr 1215/2012. Oczywiście przedmiotowe rozporządzenie wiąże także Polskę.

W świetle częstych kontaktów handlowych między Polską a Danią, kwestia ustalenia właściwej jurysdykcji bywa kluczowa dla skutecznego dochodzenia roszczeń w sądzie. W sporze o charakterze transgranicznym, prawnik w Polsce często od tego zaczyna analizę sprawy.

Zasadą ogólną jest, że osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego państwa członkowskiego. Mówiąc krótko – mieszkając w Polsce, możesz być pozwany przed Polski sąd.

Rozporządzenie przewiduje wyjątki i przepisy szczególne, dlatego każdorazowo należy zweryfikować, czy możliwe będzie podniesienie zarzutu braku jurysdykcji (bądź, czy na taki zarzut się nie narazimy).

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 25 omawianego Rozporządzenia, strony mogą umówić się, jakiego kraju sądy rozpatrywać będą ewentualne przyszłe spory.

Umowa taka może być autonomiczna, lub być zintegrowana w dokumencie umowy podstawowej.

Przykładowo, duńska spółka może się umówić z Polskim kontrahentem, że w każdym przypadku spory będą rozstrzygane w Polsce. Można się umówić również odwrotnie – że niezależnie od miejsca zamieszkania pozwanego, właściwym sądem będzie sąd w Danii.

 Jest to tylko przykład – w ramach Unii Europejskiej możliwych jest wiele konfiguracji.

Na gruncie art. 25 Rozporządzenia 1215/2012, umowa taka zasadniczo zawarta być powinna w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej na piśmie.

Tematyka właściwej jurysdykcji (w szczególności w zakresie transgranicznych sporów podmiotów mających siedzibę w Polsce i w Danii) pojawia się w naszej praktyce prawnej często, dlatego będziemy przybliżać Państwu systematycznie te zagadnienia.

Aktualności

  • Mobility Package, new regulation Trwają prace nad “Pakietem Mobilności” - Przedstawiciele krajów Europy Środkowej nie składają broni. Możliwe jest wsparcie także ze strony Hiszpanii oraz Portugalii. Największymi orędownikami „Pakietu Mobilności” pozostają Niemcy i Francja. Z pewnością przyjęcie nowych regulacji według przedstawionych dotychczas założeń, byłoby wielkim ciosem… czytaj dalej
  • lawyer in Poland Konferencja “Doing Business in Scandinavia” - Na zaproszenie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji „Doing Business in Scandinavia”. Kierujący zespołem kancelarii, Mecenas Marcin Walawski, wygłosił krótką prelekcję o umowach handlowych zawieranych przez polskich eksporterów z kontrahentami skandynawskimi i o istotnych… czytaj dalej
  • jurisdiction Poland Wybór jurysdykcji krajowej w ramach Unii Europejskiej (w tym Danii) - Chociaż Dania niekiedy wyłamuje się ze stosowania unijnych regulacji, to jednak wyłom taki nie dotyczy Rozporządzenia w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.  Pismem z dnia 20 grudnia… czytaj dalej
  • kredyt frankowy Przełom w sprawach kredytów frankowych - Dobra informacja dla posiadaczy kredytów frankowych! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3 października 2019 roku wydał wyrok, który może rewolucyjne wpłynąć na dotychczasową linię orzeczniczą Sądów w sprawach kredytów frankowych. Zespół naszej kancelarii w Szczecinie… czytaj dalej
  • Lawyer In Poland O typowych błędach popełnianych przy „zwolnieniach dyscyplinarnych” - Przy obecnej sytuacji na rynku pracy, dobry pracownik jest na wagę złota. Tym niemniej, pracodawcy niekiedy wciąż korzystają z możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Podstawowym przepisem regulującym „dyscyplinarne” rozstanie się z… czytaj dalej
  • Kancelaria Szczecin - Marcin Walawski Ustanowienie rady dyrektorów w prostej spółce akcyjnej - Kontynuując temat rewolucji w polskim kodeksie spółek handlowych, chcielibyśmy zasygnalizować kwestie związane z ustanowieniem w prostej spółce akcyjnej rady dyrektorów. Rada dyrektorów, jako organ spółki, jest w polskim prawie handlowym zupełną nowością. Chociaż z językowego punktu… czytaj dalej